Privaatsuspoliitika

    1. Privaatsuspoliitka

1.1. Klient annab ostu sooritades või päringut tehes Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

1.2. Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse ainult müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks.
1.3. Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise
käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
1.4. Isikuandmed, mis on vajalikud toodete Kliendile saatmiseks, edastatakse transporditeenust osutavale ettevõttele.
1.5. Isikuandmed, mis on vajalikud makse sooritamiseks, edastatakse Kliendi poolt valitud pangale.
1.6. Tehinguga mitte seotud osapooltele ja kolmandatele isikutele Kliendi isikuandmeid ei avaldata.
1.7. Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel ainult juhul, kui Klient on avaldanud soovi otsepostituse teadete saamiseks. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Müüjale teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.
1.8. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist WOHOM OÜ andmebaasist.
1.9. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.
1.10. Isikuandmed, mis on tellimuse sooritamiseks vajalikud:

  • Ees- ja perekonnanimi;
  • Telefoninumber;
  • E-mail;
  • Aadress.

1.11. Isikuandmeid töötleb:

  • WOHOM OÜ; Reg. Nr 10532666; Põlvamaa, Kanepi vald, Sõreste küla, Saare, 63121; Telefon +372 55563196; E-mail: info@valikaimlad.ee

    2. Kasutamistingimused ja nende muutmine

2.1. E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.
2.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.
2.3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

 

    3. Muud tingimused

3.1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
3.2. Kui ostjal on E-poe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile info@valikaimlad.ee või helistada telefonil +372 55563196.
3.3. Kui ostja ja E-pood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja E-poe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. 
3.4. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. 

Ostukorv